Ochrana súkromia a cookies

Ochrana osobných údajov

Kliknutím na príslušné políčko webové stránky udeľuje spoločnosti Beneo, s.r.o. v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") súhlas so spracovaním vašich osobných údajov uvedených vo formulári po celú dobu existencie webové stránky, a to na nasledujúce účely:
Zasielanie ponúk tovaru a služieb poskytovaných spoločnosťou Beneo, s.r.o. alebo jej obchodných partnerov a vykonávanie marketingových prieskumov
Spoločnosť Beneo, s.r.o. týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje použije len na uvedené účely.


Poučenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Beneo, s.r.o. ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis a opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme.
Ochrana vašich osobných údajov sa riadi ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Beneo, sro ako prevádzkovateľa napr. všeobecne zrozumiteľnou formou zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracovávané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania pod.

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Beneo, s.r.o. prostredníctvom formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Beneo, s.r.o.
V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov budú tieto osobné údaje zlikvidované.
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať.

Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné pretože slúži najmä na analýzu návštevnosti našich stránok a na zaistenie vyššieho komfortu pri používaní našich webových stránok (zapamätať užívateľa pre ďalšiu návštevu). Súbory cookies nemôžu preskúmavať vás počítač alebo iné zariadenie alebo čítať v nich uložené dáta. Rozoznávame tzv. "Dočasné cookies", ktoré sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prezeranie sa automaticky vymažú a tzv. "Trvalé cookies", ktoré zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prezerania webovej stránky.

Aké druhy cookies používame?

Na webovej stránke používame iba tzv. Funkčné cookies, ktoré si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho komfortu pri používaní webových stránok. Tieto cookies si pamätajú Vaše rozhodnutie, ktoré na stránke robíte (napr. Zapamätajú si Váš preferovaný obchod). Tieto súbory cookies si môžu tiež zapamätať zmeny, ktoré ste urobili napr. Vo veľkosti alebo typu písma. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, sú anonymizované a nemôžu sledovať vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Ako odmietnem a odstránim súbory cookies?

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii "Pomoc" vášho webového prehliadača, prípadne môžete navštíviť webovú stránku www.AllAboutCookies.org.
Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že do vášho zariadenia môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.

Zmena týchto pravidiel

Akékoľvek zmeny týchto pravidiel budú zverejnené na webovej stránke a preto odporúčame, aby ste tieto Zásady ochrany súkromia a cookies pravidelne kontrolovali.

Copyright © 2018 Beneo,s.r.o. All rights reserved.